Random VSTi
(5 plug-ins)
Acquitxx11 free VST FM synth
FM synth
3.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Horus free VST String machine / poly synth
String machine / poly synth
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
T-Rex Bass free VST Bass synth
Bass synth
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Whooo free VST Theremin like
Theremin like
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
VOPM free VST Yamaha YM2151 emulation
Yamaha YM2151 emulation
3.6 / 5
Developed by
OSX  Win32 
VST