Random VSTi
(5 plug-ins)
Gargoyle 2 free VST Ambient noise generator
Ambient noise generator
3.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Mini Erhu free VST Chinese erhu
Chinese erhu
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
The Music Weasel free VST Buchla Music Easel emulation
Buchla Music Easel emulation
1 / 5
Developed by
Win32 
VST  
LDK1609 Violin free VST Violin
Violin
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Utopia free VST Percussion
Percussion
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST