Random VSTi
(5 plug-ins)
Alpha-Ray free VST 2 osc + sub VA synth
2 osc + sub VA synth
4.6 / 5
Developed by
Win32 
VST  
World StringZ free VST String instruments
String instruments
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Splash free VST 4 osc analog synth
4 osc analog synth
4.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Pro-DG free VST Moog Prodigy emulation
Moog Prodigy emulation
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Morphiza free VST Transistor organ
Transistor organ
4.6 / 5
Developed by
Win32 
VST