Random VSTi
(5 plug-ins)
Celesta free VST Celesta keyboard
Celesta keyboard
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Motion free VST Ambient synth
Ambient synth
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Sonatina Glockenspiel free VST Glockenspiel
Glockenspiel
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Lektro free VST Phase distortion synth
Phase distortion synth
3.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
ocII free VST Octave Cat emulation
Octave Cat emulation
3 / 5
Developed by
Win32 
VST