Hide
 
Random VSTi
(5 plug-ins)
KXOMNI-600 V3 free VST Analog / phase distortion synth
Analog / phase distortion synth
3.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  
VS Upright 1 free VST Upright piano
Upright piano
4.3 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Damatriks free VST Modular synth
Modular synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  
SQ8L free VST Wavetable synth
Wavetable synth
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Latte Free free VST Vintage sounds
Vintage sounds
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST