Random VSTi
(5 plug-ins)
HITxx free VST FM synth
FM synth
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Stoooner free VST Resynthesis drum sampler
Resynthesis drum sampler
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Orch Hit VSTi free VST Orchestral hits
Orchestral hits
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
RIPSNORTER free VST Unison osc analog synth
Unison osc analog synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Future free VST FM synth
FM synth
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST