Close
 
Random VSTi
(10 plug-ins)
Odd-SE free VST Odyssey emulation
Odyssey emulation
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Exotic free VST Hybrid stepseq synth
Hybrid stepseq synth
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Pad1 free VST Pad synth
Pad synth
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

CZ-400 free VST Phase distortion synth
Phase distortion synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Rivers Of Babylon free VST Woodstream sounds
Woodstream sounds
2.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Steam free VST Wavetable synth
Wavetable synth
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Miffi free VST Morphing synth
Morphing synth
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Fixit C free VST Hybrid stepseq synth
Hybrid stepseq synth
? / 5
Developed by
Win32 
VST  

MVX2 free VST 5 osc analog synth
5 osc analog synth
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Divine Kit free VST Acoustic drum kit
Acoustic drum kit
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST