Random VSTi
(5 plug-ins)
Model Pro free VST Moog Prodigy emulation
Moog Prodigy emulation
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Matrix 8000 free VST Analog synth / modulation matrix
Analog synth / modulation matrix
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Atmos free VST Ambient piano
Ambient piano
3.8 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  
Tabla free VST Indian tabla set
Indian tabla set
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Bomb free VST Explosions sounds
Explosions sounds
4.3 / 5
Developed by
Win32 
VST