Random VSTi
(10 plug-ins)
Yuno 2 free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Thumb Piano free VST Thumb piano
Thumb piano
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Mantra free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
4.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Merlittzer free VST Wurlitzer electric piano
Wurlitzer electric piano
4.3 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Celesta free VST Celesta keyboard
Celesta keyboard
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Proto PSG free VST Lo-fi
Lo-fi
4.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

FreeDrum free VST 7 voice drum synth
7 voice drum synth
3.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Galileo free VST 2 arpeggiators synth
2 arpeggiators synth
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

mOdyCat free VST Octave CAT emulation
Octave CAT emulation
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Harmonium free VST 19th century Harmonium
19th century Harmonium
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST