Random MIDI
(5 plug-ins)
MultiJoy 16 free VST Joysticks controller
Joysticks controller
2.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Automathico free VST MIDI note generator
MIDI note generator
3 / 5
Developed by
Win32 
VST  
midiChords free VST MIDI chorder
MIDI chorder
5 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  
midiKeyboard free VST Resizable keyboard
Resizable keyboard
2.3 / 5
Developed by
OSX  Win32 
VST  
Harmony Rotator free VST MIDI notes generator
MIDI notes generator
3.5 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST