Analog
(134 plug-ins)
PreviousNext 5 /27
BRAINkILLERmini free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
1 / 5
Developed by
Win32 
VST  
BrainStormer free VST 3 osc synth
3 osc synth
4.7 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  
Cadencia free VST 2 osc analog synth
2 osc analog synth
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
CDS-2 free VST Analog synth
Analog synth
3.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Chaos Theory free VST Analog synth
Analog synth
4.1 / 5
Developed by
Win32 
VST