EQ
(76 plug-ins)
PreviousNext 7 /8
PTEq-X free VST Vintage passive EQ
Vintage passive EQ
4.7 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Pushtec 5+1A free VST 6 band EQ
6 band EQ
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Q-meleon free VST Customisable equaliser
Customisable equaliser
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

QB-3  free VST Vintage 3 band EQ
Vintage 3 band EQ
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

ReaEQ free VST IIR  EQ
IIR EQ
4 / 5
Developed by
Win64  Win32 
VST  

SAFEEqualiser free VST Semantic equaliser
Semantic equaliser
4 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
VST  

Silver free VST Parametric EQ
Parametric EQ
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

SL532 free VST Console EQ
Console EQ
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

SL84 free VST Console EQ
Console EQ
4.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

sTilt free VST Linear phase filter
Linear phase filter
4.7 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   RTAS   VST