Synthesizers
(119 plug-ins)
PreviousNext 3 /24
Chorg 870 free VST Korg 800 DV emulation
Korg 800 DV emulation
? / 5
Developed by
Win32 
VST  
Chorg PS-20 free VST Korg MS-20 emulation
Korg MS-20 emulation
4 / 5
Developed by
Win32 
VST  
CS-358 free VST Yamaha CS-series emulation
Yamaha CS-series emulation
5 / 5
Developed by
Win32 
VST  
Cynthia free VST EMS SynthiA emulation
EMS SynthiA emulation
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  
CyRinx free VST Synton Syrinx emulation
Synton Syrinx emulation
? / 5
Developed by
Win32 
VST