Random VSTi
(10 plug-ins)
Percumat 2 free VST Rhythm machine
Rhythm machine
3.5 / 5
Developed by
Win32 
VST  

AnaMark free VST 3 osc analog synth
3 osc analog synth
4.7 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Acid Zone Retro free VST Monophonic bassline synth
Monophonic bassline synth
3.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Shekrs free VST Papercup shakers
Papercup shakers
1.8 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Oddy-Free free VST ARP Odyssey Mk.II emulation
ARP Odyssey Mk.II emulation
4.4 / 5
Developed by
Win32 
VST  

VSCO2 Trumpet free VST Trumpet
Trumpet
3.2 / 5
Developed by
OSX  Win64  Win32 
AU   VST  

Crisalys free VST Pattern sequencer synth
Pattern sequencer synth
4.9 / 5
Developed by
Win32 
VST  

KXOMNI-600 V3 free VST Analog / phase distortion synth
Analog / phase distortion synth
3.2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

midipiano_chung free VST Piano
Piano
2 / 5
Developed by
Win32 
VST  

Kx-PolyMod free VST Modular / SF2 player
Modular / SF2 player
3.6 / 5
Developed by
Win32 
VST